(NO) Mindre rutinearbeid med maskinlæring

Abstract

Globalt svindles det hvert år trolig for flere billioner amerikanske dollar bare gjennom hvitvasking. Dagens systemer for å forsøke å avdekke hvitvasking består i stor grad av regelbaserte alarmsystemer, etterfulgt av en møysommelig manuell analyse av alarmene. Dagens framgangsmåte er arbeidskrevende og ikke optimal for å avdekke nye hvitvaskingsmønstre. Med maskinlæring, gode data og skreddersøm kan vi automatisere og effektivisere hvitvaskingsjakten. Kom og hør den enkle hemmeligheten som gir vår metode et forsprang til alternative metoder.

Date
May 9, 2019
Location
Norwegian Computing Center, Norway/ Online
Next
Previous

Related