(NO) Strømstøttemodellering ++

Abstract

Oversikt over strømstøttesystemet, min estimering av dette, samt dashboard for fremvisning av endelig strømpris ut til sluttkunde.

Date
Nov 29, 2022
Event
Norwegian Computing Center, SAMBA, Internal Seminar
Location
Online
Next
Previous

Related